Menu

Tillæg A

image

De 10 træner bud

 

 1. At have udarbejdet et træningsprogram.
  - Børnene har krav på en forberedt træner.
 2. Al træning foregår med bold.
  - Mange boldberøringer styrker indlæringen af tekniske færdigheder.
 3. At der er én bold til rådighed pr. spiller.
  - Til brug for blandt andet jongelering, boldkontrol, drible- og fintetræning.
 4. At spilleren er i centrum.
  - Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, det stimulere og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt.
 5. At der spilles på små områder.
  - Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
 6. At træningen foregår i mindre grupper.
  - Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil. Brug meget gerne stationstræning.
 7. At sikre mange boldberøringer.
  - Den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberørin­ger som muligt.
 8. At forældrene har mulighed for at hjælpe til træningen.
  - Ofte overværer mange forældre deres børns træ­ning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning.
 9. At udvikle spilintelligens.
  - Stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene, men hvis børnene skal have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som for­ældre undgå at råbe løsninger til børnene. Det kan sammenlignes med klasselokalet, hvor læreren vej­leder i stavning, matematik med mere, men lader børnene selv finde løsningerne.
 10. At der er god stemning.
  - Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning.
Luk